Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty được thành lập vào năm 1985, và trở thành một chuyên tiện sản xuất của công ty có tài sản cố định trên 300 triệu người Trung Quốc Yuan. nó có việc nhập khẩu và quyền xuất khẩu do Uỷ ban Nhà nước Kinh tế Thương mại nước ngoài, và các sản phẩm của nó đã xuất khẩu sang hơn năm châu lục, 60 quốc gia và khu vực. Các sản phẩm đã đưa ra lời khen ngợi vàng "Mexico-Trung Quốc Triển lãm Kinh tế Thương mại và sản phẩm thực tế" và "19 Iinternational Star Golden for Excellence Ngoại hình doanh nghiệp và Giải thưởng Chất lượng

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật